Tag: strategi

Foredrag: Digitalisering i motvind

«Mange selskaper blir i dag utfordret av disruptive forretningsmodeller . Stikkord er digitalisering, logistikk, distribusjon og optimalisering . Ledere i dag jobber i bransjer som før eller siden…

Vet ikke kundene hva de vil ha?

«Hvis jeg hadde spurt mine kunder hva de vil ha, ville de sagt en raskere hest» – et velkjent sitat, visstnok fra Henry Ford. Hvis vi ser borte…