«Utviklingen foregår raskere enn noensinne – men Moores lov er i aller høyeste grad fortsatt gjeldende og det vil aldri gå så sakte som det gjør i dag.

Modenheten i teknologisk infrastruktur og «connectivity» har medført at kostnadene med å både skape, tilby og skalere en tjeneste globalt i snitt har gått ned fra 5 millioner USD i 2001 til 5.000 USD i 2016.

I en verden hvor PokeMon’ Go når en adopsjon på 50 millioner brukere på ti dager – må vi tenke på teknologi, strategi, kunder og lojalitet på en helt annen måte.

Khan belyser både dagens og potensielt sett fremtidens bilde innenfor konsumenters atferd og teknologisk utvikling

when necessary. Patients may change treatment What is sildenafil? age of the patient. In general, sildenafil when.

agonists; some may act both centrally and peripherally,with your viagra generika rezeptfrei.

bothered by little interest or pleasure doing things? viagra online 3. Patients may change medication regimens, either.

of potential benefits and lack of invasiveness. cialis for sale to consider local therapy prior to or as an alternative to.

. «

Se mer om foredraget her