Dette semesteret har jeg fått æren av å holde gjesteforelesning for Handelshøgskolen BI – i kurset BIK 2941 Digital forretningsforståelse
.

«Kurset gir en overordnet forståelse for hvordan tilgjengelig digitalt innhold griper inn i sentrale prosesser i forretningsdriften. Vi tar for oss hvordan virksomheter kan utnytte tilgjengelig digitalt innhold som ressurs for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan økt grad av delekultur og innhold påvirker strategisk tenkning, bedriftskommunikasjon, markedsføring og innovasjon. «

Kursansvarlig er Cecilie Staude og Tarjei Alvær Heggernes
.

For mer informasjon, og evt. påmelding til studiet kan gjøres via Handelshøgskolen BI sine sider. Kursbeskrivelsen finner du her