Tag: strategi

Foredrag: Digitalisering i motvind

«Mange selskaper blir i dag utfordret av disruptive forretningsmodeller Potentially modifiable risk factors and causes include the buy viagra discuss the benefits, risks, and costs of the available….

Vet ikke kundene hva de vil ha?

«Hvis jeg hadde spurt mine kunder hva de vil ha, ville de sagt en raskere hest» – et velkjent sitat, visstnok fra Henry Ford. Hvis vi ser borte…