Tag: Handelshøgskolen BI

Gjesteforelesning: Handelshøgskolen BI

Dette semesteret har jeg fått æren av å holde gjesteforelesning for Handelshøgskolen BI – i kurset BIK 2941 Digital forretningsforståelse. «Kurset gir en overordnet forståelse for hvordan tilgjengelig digitalt…

Foredrag: Digitalisering i motvind

«Mange selskaper blir i dag utfordret av disruptive forretningsmodeller. Stikkord er digitalisering, logistikk, distribusjon og optimalisering. Ledere i dag jobber i bransjer som før eller siden vil redefineres….