Tag: egn

Foredrag: Digitalisering i motvind

«Mange selskaper blir i dag utfordret av disruptive forretningsmodeller. Stikkord er digitalisering, logistikk, distribusjon og optimalisering. Ledere i dag jobber i bransjer som før eller siden vil redefineres….