Tag: Digital forretningsforståelse

Gjesteforelesning: Handelshøgskolen BI

Dette semesteret har jeg fått æren av å holde gjesteforelesning for Handelshøgskolen BI – i kurset BIK 2941 Digital forretningsforståelse. «Kurset gir en overordnet forståelse for hvordan tilgjengelig digitalt…