«Utviklingen foregår raskere enn noensinne – men Moores lov er i aller høyeste grad fortsatt gjeldende og det vil aldri gå så sakte som det gjør i dag.

Modenheten i teknologisk infrastruktur og «connectivity» har medført at kostnadene med å både skape, tilby og skalere en tjeneste globalt i snitt har gått ned fra 5 millioner USD i 2001 til 5.000 USD i 2016.

I en verden hvor PokeMon’ Go når en adopsjon på 50 millioner brukere på ti dager – må vi tenke på teknologi, strategi, kunder og lojalitet på en helt annen måte.

Khan belyser både dagens og potensielt sett fremtidens bilde innenfor konsumenters atferd og teknologisk utvikling. «

Se mer om foredraget her